QUẢNG CÁO TRÊN TÀU HỎA (TUYẾN KHỨ HỒI HÀ NỘI - HẢI PHÒNG)

 Thuộc Quận/huyện: Đang cập nhật, Quảng cáo trên tàu hỏa  Kiểu dự án: Dịch Vụ  Trạng thái: Đang bán(cho thuê)
Liên hệ

Chi tiết dự án

Số lượng toa tàu: 01 đầu máy + 06 toa đến 15 toa/01 chuyến tàu.

Số toa được quảng cáo trung bình trên 01 chuyến tàu: 06-08 toa

Số chuyến tàu tuyến Hà Nội – Hải Phòng: 10 chuyến (5 chuyến xuất phát từ ga Hà Nội, 5 chuyến xuất phát từ ga Hải Phòng)

Chất liệu: đề can pp cao cấp ngoài trời cán bóng, không thấm nước.

Các ga tàu dừng: Hà Nội - Long Biên - Gia Lâm – Cẩm Giàng – Hải Dương – Phú Thái – Thượng Lý - Hải Phòng và ngược lại.

Thời gian tàu dừng tại ga: 03 phút.